Midnight Balance 2014. Voronezh

MIDNIGHT BALANCE 2014. Voronezh

Elena Yarovaya
Makhina Dzhuraeva
Anna Budanova
Gleb Alekhin
Ivan Nevzorov
Lida Kopina
Liza Polyanskaya
Nikolay Zapolskih
Dmitry Krivochurov
Dasha Fedotova
Anna Bogodist
Elena Imamova
Nikolay Khamov
Igor Fomin
Grisha Shmidko
Sasha Gromyko

Thank you!

Anton Adasinsky